Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kierownik świetlicy

Magda Krystkiewicz

Wychowawcy świetlicy

       Bożena Głąbek

Ewa Głowacka

Magdalena Kozłowska

Joanna Krupnik

 

Świetlica szkolna pracuje w godz. od 7:00 do 16:00.

 

Celem działalności Świetlicy Szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach – Dziedzicach jest:

- Zapewnienie dzieciom przebywającym w świetlicy opieki wychowawczej i opiekuńczej, bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły,  zapewnienie korzystania ze zdrowych obiadów w stołówce szkolnej,
- Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej, rozwijania aktywności twórczej, kształtowanie nawyków kultury osobistej i współpracy w grupie,
- Zorganizowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji, organizowanie gier i zabaw towarzyskich i ruchowych,
- Wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, organizacja zajęć czytelniczych,
- Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,
- Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych działań,
- Kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości, dbanie o zdrowie i higienę wychowanków świetlicy szkolnej,
- Rozwijanie zainteresowań artystycznych naszych uczniów,
- Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem oraz instytucjami w środowisku lokalnym.

Brak wydarzeń

facebook