Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zestaw rad dla rodziców - bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci

Internet może być pozytywnym miejscem komunikacji, nawiązywania  przyjaźni pomiędzy dziećmi. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi przez Internet może okazać się bardzo niebezpieczne.

1. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Przekaż mu kilka wskazówek, jak posługiwać się prywatnymi danymi i jak zachowywać się w stosunku do innych osób w Sieci (chat, e-mailing, itp.).

2. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich danych prywatnych.
Bardzo ważną kwestią jest to, by dorośli mieli świadomość, że wiele stron internetowych dla dzieci wymaga podawania danych prywatnych celem uzyskania dostępu do strony. W tym względzie istotne jest, aby dziecko podając takie informacje wcześniej zapytało o zgodę swoich rodziców.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ewentualnym ryzyku umawiania się na spotkanie z osobami poznanymi przez Internet.

Spotykanie się z nieznajomymi poznanymi przez Internet może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci powinny spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców.

4. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji poznanych w Sieci.
Większość dzieci używa Internetu w celu poprawienia i rozwinięcia swoich zainteresowań
i wiedzy potrzebnej w szkole. Użytkownicy Internetu powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie informacje znalezione w Internecie są wiarygodne. Naucz dziecko jak weryfikować informacje i jakie są inne dostępne źródła informacji na ten sam temat.

5. Nie bądź zbyt krytyczny odnośnie korzystania z Internetu przez twoje dziecko.
Dzieci mogą znaleźć się przypadkowo na stronach, które są adresowane do dorosłych. Jeśli nawet celowo dziecko wchodzi na takie strony, należy zdawać sobie sprawę z naturalnej ciekawości występującej u dzieci. Spróbuj użyć takich stron aby pokazać dziecku, że nie są to strony właściwe dla niego i określ jakieś zasady w tym zakresie. Bądź realistyczny w swoim podejściu do używania Internetu przez dzieci.

6. Informuj odpowiednie jednostki o adresach stron internetowych, na których znajdziesz nielegalne treści.

Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za "niewłaściwe" czy "nielegalne" treści
w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować taką działalność jak pornografia dziecięca przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila, itp. W Polsce działa już punkt kontaktowy ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie (Hotline). NIFC Hotline Polska został powołany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Nielegalne treści znalezione w Internecie można zgłaszać do "Hotline’u" przez całą dobę telefonicznie pod numerem infolinii (0 801 615 005), faksem lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach www.hotline.org.pl. Każdy ze sposobów przekazywania informacji zapewnia poufność. "Hotline" ściśle współpracuje z Policją, której przekazuje sprawy zakwalifikowane do dalszego prowadzenia, jak również z operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami treści, aby doprowadzić do usunięcia nielegalnej zawartości z sieci.

7. Kodeks dobrego wychowania obowiązuje również w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązuje kodeks dobrego wychowania – tzn. jak zachowywać się w relacjach z innymi osobami. Obejmuje on bycie miłym, używanie odpowiedniego słownictwa, itp. Twoje dzieci powinny również znać te zasady (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

 8. Zapoznaj się z procesem korzystania przez twoje dziecko z Internetu.
Zobacz jak twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się
w Sieci. Poznaj zasady korzystania z Internetu. Wówczas będzie tobie łatwiej podejmować właściwe decyzje odnoszące się do korzystania przez twoje dziecko z Internetu.

 9. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Internet jest dla dzieci doskonałym źródłem edukacyjnym i sposobem miłego spędzania czasu. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z jego bogactwa.

Brak wydarzeń

facebook