Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Szanowni Państwo!

Zbliża się 1.09, a więc dzień rozpoczęcie roku szkolnego. W tym roku rozpocznie się on nieco inaczej. Nie będzie wspólnego, uroczystego rozpoczęcia roku na hali gimnastycznej, tylko spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Rozpoczęcie roku dla klasy I-III o godz. 9.00, dla klas IV -VII o godz. 10.30.

W tym dniu uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem i udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali. Wchodząc na teren uczniowie powinni zdezynfekować ręce, zachować dystans i założyć maseczki.

Godz. 9.00 spotkania dla uczniów klas I-III

Klasa 1a i 1b- na hali gimnastycznej, wchodzą wejściem przy hali od strony boiska

Klasa 2a- sala nr 8, wchodzą wejściem głównym

Klasa 2b - sala nr 10, wchodzą wejściem głównym

Klasa 3a- sala nr 11, wchodzą wejściem głównym

Klasa 3b - sala nr 12, wchodzą wejściem głównym

Godz. 10.30  spotkania dla uczniów klas IV-VII

Klasa 4a - sala nr 10, wchodzą wejściem przy hali od strony boiska

Klasa 5a - świetlica, wchodzą wejściem głównym

Klasa 6a - sala nr 23, wchodzą wejściem głównym

Klasa 6b- sala nr 8, wchodzą wejściem przy hali od strony boiska

Klasa 6c - sala nr 14, wchodzą wejściem przy hali i zaraz schodami do góry udają się do sali

Klasa 7a - sala nr 12, wchodzą wejściem przy hali

Klasa 7b - sala nr 18, wchodzą wejściem głównym

Klasa 7c - sala nr 20, wchodzą wejściem głównym

Ułożenie planu oraz zorganizowanie procesu lekcyjnego zgodnie z obowiązującymi zaleceniami to nie małe wyzwanie. Rozporządzenia MZ, GIS oraz MEN na temat organizacji zajęć w szkole rekomendują  taką organizację pracy, przyporządkowując klasie konkretną salę lekcyjną. Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywać się będą w jednej sali. Wyjątek stanowić będą lekcje informatyki oraz wych-fiz. Plan lekcji jest gotowy i niebawem ukaże się na e-dzienniku.

Wszystkie informację będą Państwu przekazywane za pośrednictwem edziennika. Zebrania będą się odbywać w formie online.

Jedynie 31.08 o godz. 17.00 zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych, na którym omówimy zasady funkcjonowania szkoły, gdyż rodzice uczniów klas pierwszych nie mają jeszcze dostępu do e-dziennika.

Brak wydarzeń

facebook