Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Jak wykorzystujesz wiedzę matematyczną?

liga naukowa

Listopad / grudzień 2017

Przeprowadzamy wywiady
Na zajęciach grudniowych uczestnicy projektu Matematyka wokół nas, z pomocą kolegów i koleżanek, przeprowadzali wywiady z nauczycielami oraz pracownikami naszej szkoły. Każdemu rozmówcy zadali pytanie:

Czy w swojej pracy wykorzystują wiedzę matematyczną?

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi:

Pani dyrektor wykorzystuje wiedzę między innymi do przygotowania planów finansowych, przygotowania różnych statystyk np. w zakresie ocen, planowania organizacji pracy szkoły;

Pani wicedyrektor wykorzystuje wiedzę między innymi do obliczania nadgodzin, rozliczania czasu pracy nauczycieli, dokonywania obliczeń związanych z finansami dotyczących wyjazdów – zimowisko, letnisko;

Wypowiedzi pracowniów obsługi:

Pani sekretarka wykorzystuje wiedzę między innymi do obliczania budżetu, ubezpieczeń, składek, tworzenia zestawień  podczas inwentaryzacji;
Pani kucharka wykorzystuje wiedzę między innymi do przeliczania ilości obiadów, obliczania ilości zamawianych produktów potrzebnych do przygotowania posiłków, odważania potrzebnych składników;
Pani sprzątaczka wykorzystuje wiedzę między innymi do obliczania potrzebnych środków czystości, liczenia i rozdzielania owoców i mleka na klasy, pomagania dzieciom przy zakupach w automacie;
Pani higienistka wykorzystuje wiedzę między innymi  do dokonywania pomiarów – wzrostu i wagi, odczytywania temperatury, przygotowania zestawień statystycznych; wypełniania bilansów;

Wypowiedzi nauczycieli:

Nauczyciel języka angielskiego wykorzystuje wiedzę między innymi do nauczania liczb, odczytywania godzin, dokonywanie obliczeń w języku angielskim;

Nauczyciel muzyki: matematyka potrzebna jest między innymi do zapisywania nut, obliczania i zapisywania wartosci nut, metrum, wyklaskiwania i wygrywania rytmu; potrzebna jest podczas grania i śpiewania;

Nauczycieli wychowania fizycznego wykorzystuje wiedzę:
- do dokonywania pomiaru odległość - mierzenie odległości skoków w dal i z miejsca,
- do dokonywania pomiaru czasu - mierzenie czasu podczas biegów,
- do liczenia ilości powtórzeń ćwiczeń,
- liczenie punktów w grach zespołowych; mierzenie czasu gry;
- podliczanie wyników;
- tworzenie rankingów wyników;
- na gimnastyce korekcyjnej – do pomiaru kąta skrzywienia, pomiaru rotacji;

Nauczyciel plastyki wykorzystuje wiedzę między innymi - wykorzystanie wiadomości o symetrii, mierzeniu odległości, proporcjach, stosunkach przestrzennych, określanie położenia;

Nauczyciel bibliotekarz wykorzystuje wiedzę:
- do prowadzenia  ewidencji zbiorów (książki wpisywane są do księgi inwentarzowej, każda książka ma swój numer)
- klasyfikowania zbiorów
- zakładania kart czytelnika (wpisywanie klasy i nr ucznia z dziennika)
- na kartach książki (nr książki, data wypożyczenia i zwrotu)
- rachunki (prowadzenie rachunków zakupionych książek)
- prowadzenie statystyki wypożyczonych książek przez uczniów

Nauczyciel religii wykorzystuje wiedzę między innymi do obliczania obecności, dokonywania zakupów podręczników, ćwiczeń, różańców, do obliczeń związanych z przypowieściami (liczenie czasu, odległości, pieniędzy).

Brak wydarzeń

facebook