Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Projekt "Jak zostać pisarzem?"

 

liga naukowa

Karta projektu

1.    Skład zespołu badawczego:
Opiekun: mgr Alicja Wojtas-Herok

L. p.

Nazwisko i Imię

1.

Bronikowska Kinga

2.

Gorel Jagoda

3.

Okolus Victoria

2.    Grupa wiekowa:

Szkoła podstawowa klasa I-III

 

Szkoła podstawowa klasa IV-VII oraz II i III gimnazjum

x

3.    Kategoria:

Humanistyczno - artystyczna

x

Nauki ścisłe (matematyka, przyroda, technika, informatyka)

 

4.    Temat projektu:
     Jak zostać pisarzem? Piszemy bajki i baśnie dla dzieci
5.    Cel projektu:
    Głównym celem projektu jest rozbudzanie motywacji u dzieci do samodzielnego tworzenia utworów literackich i innych dłuższych form wypowiedzi oraz promowanie dziecięcej twórczości pisarskiej. Dalszym celem projektu jest utworzenie zbioru bajek i baśni napisanych przez uczestników zespołu projektowego, a także jego publikacja.

6.    Plan realizacji, etapy działania:
1.    Zainicjowanie projektu, omówienie głównych celów z zespołem projektowym oraz rozmowy dotyczące jego realizacji.
2.    Od autora do czytelnika - zapoznanie się z etapami powstawania książki .
3.    Analiza bajki i baśni pod względem gatunkowym.
4.    Stworzenie lapbooków zawierających pojęcia związane z wyżej wymienionymi gatunkami prozatorskimi.
5.    Wspólne czytanie wybranych utworów polskich i zagranicznych pisarzy.
6.    Przeprowadzenie ankiet wśród dzieci i dorosłych dotyczących znajomości bajek i baśni.
7.    Zorganizowanie „Baśniowego kącika” oraz przygotowanie gazetki poświęconej bajkom i baśniom.
8.    Udział w spotkaniach z pisarzami.
9.    Wprawki pisarskie – różnego rodzaju ćwiczenia przygotowujące do pisania własnych utworów.
10.    Samodzielne pisanie bajek i baśni przez dzieci.
11.    Analiza dziecięcych utworów literackich pod kątem poprawności językowej, stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.
12.    Naniesienie ewentualnych poprawek do prac przez członków zespołu projektowego.
13.    Zebranie bajek i baśni napisanych przez dzieci, ujęcie ich w jeden zbiór oraz przygotowanie do wydruku.
14.    Stworzenie gotowego zbioru bajek i baśni.
15.    Rozdanie egzemplarzy autorom.
16.    Czytanie napisanych przez członków zespołu bajek i baśni młodszym dzieciom.
17.    Przygotowanie prezentacji multimedialnej dokumentującej etapy realizacji projektu.
18.    Zaprezentowanie osiągniętych rezultatów przed Komisją Konkursową.
7.    Oczekiwane rezultaty:

- rozbudzenie dziecięcej wyobraźni i motywacji do podejmowania różnorodnych działań;
- popularyzowanie i rozwinięcie czytelnictwa wśród dzieci;
- rozwój wrażliwości estetycznej;
- wzbogacenie słownika mowy biernej i czynnej;
- wykształcenie u dzieci umiejętności prawidłowego zagospodarowania czasu oraz współdziałania w grupie;
- samodzielne pisanie bajek i baśni przez dzieci;
- wydanie zbioru bajek i baśni napisanych przez członków zespołu projektowego.

Czechowice-Dziedzice, 09.11.2017r.

 

 

 

Brak wydarzeń

facebook