Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Projekt "Matematyka wokół nas"

liga naukowa

Karta projektu

1.    Skład zespołu badawczego:
Opiekun: mgr Maria Sikora

L. p.

Nazwisko i Imię

1.

Rodak Cezary

2.

Jero Beniamin

3.

Wacięga Jakub

2.    Grupa wiekowa:

Szkoła podstawowa klasa I-III

X

Szkoła podstawowa klasa IV-VII oraz II i III gimnazjum

 

3.    Kategoria:

Humanistyczno - artystyczna

 

Nauki ścisłe (matematyka, przyroda, technika, informatyka)

X

4.    Temat projektu:  Matematyka wokół nas.
5.    Cel główny projektu:  popularyzowanie matematyki wśród uczniów oraz  wyposażenie uczniów w umiejętność wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktyce.                                                                           

Cele szczegółowe: rozbudzanie motywacji do nauki matematyki; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych; zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnej pracy nad rozwiązywaniem  i tworzeniem zadań tekstowych;  praktyczne wykorzystanie  posiadanej wiedzy matematycznej; rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, skutecznej komunikacji, umiejętności partnerskiego w niej funkcjonowania; rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów;
6.    Plan realizacji, etapy działania:
 I etap to zorganizowanie zespołu, przedstawienie uczniom założeń projektu, zaplanowanie pracy: zaplanowanie zadań, określenie terminów spotkań, osoby odpowiedzialnej za realizację danego zadania czy jego fragmentu, ustalenie co będzie potrzebne do wykonania, na czyją pomoc uczniowie mogą liczyć, w jaki sposób będą sprawdzać czy wszystko idzie w dobrym kierunku i jak zaprezentują efekty swojego projektu;
II etap to przeprowadzenie wywiadu z uczniami na temat „Gdzie możemy spotkać matematykę poza lekcjami w naszej szkole?”; rozwiązywanie zadań tekstowych z dostępnych zbiorów, analiza treści; zbieranie informacji, które zostaną wykorzystane w zadaniach tekstowych; porządkowanie materiałów potrzebnych do opracowania zbioru zadań tekstowych ; układanie zadań tekstowych; opracowanie zbioru zadań w formie prezentacji multimedialnej oraz w formie papierowej.
III etap to zaproszenie kolegów i koleżanek do przetestowania gotowych zadań; pokazanie gotowych produktów i zaproszenie kolegów i koleżanek z klas młodszych  do wspólnej zabawy, przedstawienie projektu i jego efektów rodzicom.
7.    Oczekiwane rezultaty:
Uczniowie rozwiną kompetencje matematyczne.
Uczniowie nauczą się dostrzegać matematykę w otoczeniu, wykorzystają wiedzę matematyczną w praktyce.
Uczniowie rozwiną umiejętność pracy w zespole, umiejętność przetwarzania informacji.
Uczniowie stworzą papierowy i multimedialny zbiór zadań tekstowych (treść zadań będzie związana z naszą szkołą).

              Czechowice-Dziedzice, 09.11.2017 r.

Brak wydarzeń

facebook