Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Aktywna tablica

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY

Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
 informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”


Głównym celem powołania do życia międzyszkolnej sieci współpracy jest wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i związanych z nią nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły i zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach.
Oprócz spotkań dyskusyjnych odbywać się będą również spotkania robocze, w czasie których członkowie sieci uczestniczyć będą w obserwacji zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły w ramach programu „Aktywna tablica”. Każde obserwowane zajęcia zostaną podsumowane na panelu dyskusyjnym, w trakcie którego analizowany będzie ich przebieg z naciskiem na mocne i słabe strony.
Dzięki tak zorganizowanej współpracy możliwe będzie nie tylko wyciągnięcie wniosków, ale przede wszystkim opracowanie rekomendacji dla dalszej współpracy.
Każda ze szkół tworzących sieć w ramach programu „Aktywna tablica” wzbogaciła swoją bazę o inne narzędzia pracy. Dzięki temu nauczyciele będą mogli zaobserwować pracę w oparciu o różnorodne narzędzia, tj.:
- monitory interaktywne
- tablice interaktywne różnego typu – z projektorami krótkoogniskowymi i tradycyjnymi.

Do realizacji programu Rządowego szkoły powołały nauczycieli:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach:
- Beata Bartoszek
- Marcelina Hoder
- Joanna Kruczyńska
- Małgorzata Figura – Lewandowska
- Anna Kopeć
Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach:
- Maria Sikora – edukacja wczesnoszkolna
- Katarzyna Wala - matematyka
- Barbara Majcherczyk - język angielski
- Mariola Paluszek - technika, plastyka
- Dorota Białek - matematyka

Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach:
- Iwona Stańczyk – edukacja wczesnoszkolna
- Aleksandra Banaś – edukacja wczesnoszkolna
- Agnieszka Czyż - przyroda
- Adriana Kłaptocz - przyroda
- Magdalena Kubik – historia , język polski

W ramach WDN uczestnicy sieci będą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej tak, aby w następnych miesiącach te nowoczesne narzędzia, o które wzbogaciła się szkoła były w pełni wykorzystane. Chcemy upowszechniać nowe technologie i te zajęcia staną się zajęciami otwartymi.

PLAN PRACY ZESPOŁU
- opracowanie dokumentacji zespołu- przygotowanie planu pracy zespołu
- obserwacje zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły
- spotkania dyskusyjne – omawianie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę
- pisanie sprawozdań ze spotkań
- opracowanie scenariuszy do publikacji
- założenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczanie informacji o programie i realizacji zadań )
- zamieszczanie informacji na stronie www.czecho.pl oraz stronie Urzędu Miasta o programie i realizacji zadań

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU
Luty 2018
- spotkanie organizacyjne, opracowanie dokumentacji zespołu- przygotowanie planu pracy zespołu,  przydział zadań, opracowanie harmonogramu
- założenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczanie informacji o programie i realizacji zadań)

Marzec 2018
- obserwacja zajęć języka angielskiego w SP 2
- spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę

Kwiecień 2018
- obserwacja zajęć historii w SP 5
- spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę

Maj 2018
- obserwacja zajęć edukacji wczesnoszkolnej w SP 4
- spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę

Czerwiec 2018
- podsumowanie działalności

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

facebook

Main Menu