Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Informacje ogólne

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 26 października 2020 r. zajęcia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach w klasach 4-7 odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   
MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
W naszej szkole nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl
b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:
• dostępnych na stronach internetowych,
• materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
• materiałów opracowanych przez nauczycieli;
c) środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
d) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
Obowiązkiem ucznia jest podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności określony jest w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.
Zajęcia kształcenia na odległość realizowane są w naszej Szkole w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami. W ramach tego planu opracowano harmonogram kontaktu nauczycieli z uczniami w celu realizacji zdalnego nauczania. Zgodnie z tym harmonogramem nauczyciele  kontaktują się z uczniami wysyłając im materiały lub prowadząc lekcje on-line.
Dokładamy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie.
Ustalając powyżej wspomniany harmonogram braliśmy pod uwagę:
1. potrzeby edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym;
2. formy współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami;
3. tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględniając w szczególności:
• równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  
• zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  
• możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
• łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
• ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Rodzice są na bieżąco informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny.
Nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj. dziennik elektroniczny.
Zapraszamy również do kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia na odległość w naszej szkole.

Jednocześnie przypominam, że każdy uczeń i rodzic ma możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, pedagogiem, psychologiem szkolnym, czy dyrektorem. Wystarczy tylko zgłosić przez-e-dziennik potrzebę takich konsultacji, a zostanie wyznaczony dokładny ich termin.

Drodzy Rodzice!
• Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
• Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami poprzez regularne korzystanie z dziennika elektronicznego.
• W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

facebook

Main Menu