Dostępność nauczycieli dla rodziców uczniów klas 1-8

Kalendarz
Nadchodzące wydarzenia
Data
13.12.2023 17:00 - 18:00

Opis

 rodzice

Szanowni Państwo,

 w środę 13 grudnia od godz. 17:00 do godz. 18:00 będzie można spotkać się z nauczycielami uczącymi w klasach 1-8.

W tym dniu przez edziennik zostaną również wysłane informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i ocenami nagannymi z zachowania.